Başvuru Gereklilikleri

Başvuru Gereklilikleri

 

Tüm tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız ile doktora programlarımıza mühendislik bölümü ve temel bilimler mezunları başvuru yapabilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programına Başvuru

 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi(1)
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.

Tezsiz Türkçe Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi(1)
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • 2 adet referans mektubu(2)

Tezsiz İngilizce Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi(1)
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • 2 adet referans mektubu(2)

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi(1)
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • Yabancı dil puanı(3,4) (YDS en az 55veya TOEFL en az 66)
 • ALES sayısal puan en az 55(3)
 • 2 adet referans mektubu(2)

Doktora Programlarına Başvuru

 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi(1)
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • Yabancı dil puanı(3) (YDS en az 55 veya TOEFL en az 66)
 • ALES sayısal puan en az 55(3,5)
 • 2 adet referans mektubu(2)
 • Doktora yapma amacını anlatan bir sayfalık niyet mektubu (İngilizce yazılacaktır)

Notlar:

 1. Mezuniyet aşamasındaki adaylar diploma yerine onaylı not çizelgesi getirebilirler.
 2. Aday, mülakat esnasında jüri üyelerine sunar.
 3. Sınav geçerlilik süreleri ALES, YDS, YÖKDİL için 5 yıl ve TOEFL için 2 yıldır.
 4. Lisans derecesini son üç yıl içinde Işık Üniversitesi’nden alanlardan bu belge istenmemektedir.
 5. Adayın mezun olduğu veya mezuniyet aşamasında olduğu bir yüksek lisans programı yok ise ALES sayısal puanının en az 80, lisans derecesi not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 veya muadili bir değere sahip olması gerekir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Programın yukarıda listelenen gereklilikleri haricinde;

 • Lisans diploması, geçici mezuniyet belgesi aslı* veya noter onaylı sureti
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslını kayıtta yanında bulundurmak üzere)
 • 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmemektedir.)
 • Ücretin veya ilk taksitin yatırıldığını gösterir belge (banka dekontu)

 

Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi. (henüz mezun olmamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı)Lisans derecesini son üç yıl içinde Işık Üniversitesi’nden alanlardan bu belge istenmemektedir.

Öğrenciler kesin kayıtlarını Maslak Kampüsü’ndeki Fen Bilimleri Enstitüsü ofisine başvurarak yapacaklardır. Uzaktan kayıt olmak için ofisimizle bağlantıya geçiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Fen Bilimleri Enstitüsü Ofisi
E-posta: fbe@isikun.edu.tr

Tel: 0212 286 49 11 / 6105

İLETİŞİM ADRESİ: Işık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Maslak Kampüsü. Büyükdere Cad. 34398 Sarıyer / İSTANBUL