Akademik Kadro

Prof. Dr. Hilmi Demiray

Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No: AMF – 216 (Şile Kampüs)
Ofis Tel No: 444 07 99 /7172
Faks No : (0 216) 712 14 74
E-posta: hilmi.demiray@isikun.edu.tr
 
Prof. Dr. Uğur Dursun

Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No: AMF – 232 (Şile Kampüs)
Ofis Tel No: (0 216) 528 70 85
Faks No : (0 216) 712 14 74
E-posta: ugur.dursun@isikun.edu.tr
 
Prof. Dr. Elman Hasanoğlu

Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No: AMF – 215 (Şile Kampüs)
Ofis Tel No: 444 07 99 /7171
Faks No : (0 216) 712 14 74
E-posta: elman.hasanoglu@isikun.edu.tr
 
Prof. Dr. Banu Uzun

Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölüm Başkanı

Ofis No: AMF – 234 (Şile Kampüs)
Ofis Tel No: 444 07 99 /7176
Faks No : (0 216) 712 14 74
E-posta: banu.uzun@isikun.edu.tr
Doç. Dr. Serkan Sütlü

Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No: AMF – 220 (Şile Kampüs)
Ofis Tel No: 444 07 99 /7170
Faks No : 
E-posta: serkan.sutlu@isikun.edu.tr
 
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karlı

Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No: AMF – 233 (Şile Kampüs)
Ofis Tel No: 444 07 99 /7190
Faks No : (0 216) 712 14 74
E-posta: deniz.karli@isikun.edu.tr
 
Öğr. Gör. Dr. Erinç Özden

Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi

Ofis No: AMF – 235 (Şile Kampüs)
Ofis Tel No: 444 07 99 /7268
Faks No : 
E-posta: erinc.ozden@isikun.edu.tr