Eğitim Bursları

Eğitim Bursları

 

Işık Üniversitesinde öğrenim hayatını sürdürmek isteyen tüm öğrencilerimize Enstitü bünyesinde tezli yüksek lisans ve doktora programlarımızda mülakat başarı durumuna göre, tezsiz programlarda ise başvuru sırasına göre burs imkanı sağlanmaktadır. Üniversitemizde öğrenim görmekte olan ve akademik başarı gösteren öğrencilerimize ise YÖK tarafından belirlenen, öğrenim sürelerinin tamamını kapsayan kesintisiz burs olanakları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenim hayatlarına destek olmak adına %50, %75 ve %100 oranında burs imkanları sağlamaktayız. Işık Üniversitesi olarak tezli lisansüstü programlarının burs oranları, Enstitü bünyesinde düzenlemiş olduğumuz mülakatta ilgili programa kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerimizin göstermiş oldukları başarı durumlarına göre belirlenmektedir. 2018 Bahar döneminde öğrenim hayatını Işık Üniversitesinde sürdürmek isteyen ve programlarımıza kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerimizin  %88,9’una burs olanağı sağlanmıştır. Tezli lisansüstü programlarımızda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin ise %71’i tam burs almaya hak kazanmıştır.

Enstitü bünyesinde sağlamış olduğumuz burs süreleri, yüksek lisans programlarında 5, doktora programlarında ise 10 yarıyıl olarak belirlenmiştir. Burs, bir öğrencinin arka arkaya gelen iki akademik yarıyılda başarısız olması durumunda askıya alınır ve tekrar akademik başarı gösterdiğinde tekrar bağlanır.

Daha detaylı bilgi edinmek için Işık Üniversitesi Burs Yönergesi‘ni inceleyebilir ve bize ulaşabilirsiniz.