Etkinlikler

Işık’ta Etkinlikler

 

Işık Üniversitesi öğrencilerini, öğrenim görmeleri için sunduğu akademik programlar ile profesyonel iş hayatlarına hazırlarken, hedeflerine ulaşmalarında eğitim-öğretim hayatları ve kariyer yolculukları boyunca onlara öncülük etmeyi misyon edinmiş; eğitimin hayatın her alanında sürekli bir gelişim yolculuğu olduğu inancı ile öğrencilerinin kültürel, sanatsal gelişimlerini destekleyerek onları toplumun değerli bir parçası haline getirmeyi hedeflemiştir.

Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü disiplinlerarası yapısı, nitelikli öğretim üyeleri, araştırma odaklı öğrencileri ile sürekli olarak bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmekte, bunların yanı sıra gerçekleştirilen etkinlikleri toplumla paylaşmakta ve böylece toplumsal iletişim bağlarımızı güçlendirirken bilimin, sanatın ve kültürün toplumda kalıcı şekilde yerleşmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Işık Üniversitesi, sanatın toplumsal ve evrensel paylaşımının gücüne ve bütünlüğüne duyduğu önemi Enstitü tarafından öğrencilerimiz için organize edilmiş olan sergi ve seminerleri düzenli hale getirerek vurgulamakta, sanatsal ve kültürel paylaşım adına kalıcı etkiler bırakabilmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimize düzenlenen etkinlikler ile Türkiye’nin ve dünyanın birçok değerli sanatçı ve tasarımcılarının koleksiyonlarını inceleyebilme ve onların özgün sanat anlayışlarını, güçlü tasarımcı kimliklerini tanıyabilme imkanı sunulmuştur.

Işık Üniversitesi toplumsal iletişimi güçlendirmek adına birçok endüstri ve sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslar arası platformlarda toplumun her kesimini ilgilendiren konuların tartışılmasına olanak sağlayarak, çözüm üretilmesini desteklemektedir.

Düzenlemiş olduğumuz etkinlikler hakkında detaylı bilgiye ve etkinlik görsellerine erişmek için aşağıda bulunan linklere tıklayabilirsiniz.