İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri 1

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günleri Seminerler dizisinin ilki 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Saat 15.00 ‘da Maslak Kampüsü Konferans Salonunda yapıldı.

 

Katılımcı:

 • Prof. Dr. H. Savaş Ayberk

Okan Üniversitesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Konu: Çevre Etmenlerinin İç Mekan Yoğunluğu ve İSG

 

Biyografi: H. Savaş Ayberk, Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretim üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanıdır. Lisans ve Yüksek Lisans Programlarında Enerji, Çevre Bilimleri ve İş Güvenliği konularında dersler vermekte ve çalışmalar yapmaktadır.

 

Konu Özeti:

 • Üretim ortamında salınan toz ve gazlar
 • İç mekan ortam kirliliği
 • Dış mekanda oluşan ortam kirliliği
 • İç ve dış ortam etkileşimi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarih: 16 Mart 2019 Cumartesi

Saat: 15.00-16.00

Yer: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü Konferans Salonu

 

Katılımcı:

 • Mustafa Serkan Balkan

Zorlu Center İSG Sorumlusu

B-Sınıfı İSG Uzmanı

Konu: Tesis yönetiminde İSG

 

Biyografi: Mustafa Serkan Balkan, Girne Amerikan Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünde eğitim almış 2010 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2011 yılından profesyonel iş hayatında başlayarak; İnşaat, Fabrika, Yat Limanı, Hava Alanı ve Enerji sektörlerinde çalışmıştır.

 

Konu Özeti:

 • Tesis Yönetiminde İSG mevzuatı (İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kat Mülkiyet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Borçlar Kanunu arasındaki ilişki)
 • Tesislerde yaşanan kazalar ve hukuki sorumluluklar
 • Tedarikçi ve hizmet sunucularının (yüklenici vb.) tesis yönetimi ile olan İSG ilişkisi
 • Tesislerde (ortak ve bağımsız alanlar, kiralık vb.) İSG yönetiminin sınırları
 • Entegre Tesislerde Risk Yönetiminin İlkeleri
 • Tesis Yönetiminde Sivil Savunma Planı, Binalarının Yangından Korunması Hakkında Söndürme Planı ve Acil Durum Planlarının; Hizmet sağlayıcı firmalar ve Diğer Tesisler ile kiracıların uyumu,
 • Tesislerde İSG dokümantasyonu ve iş izin sistemi

 • Tesislerde İSG alanında iyi uygulama planları ve örnekleri

 

İletişim: Fen Bilimleri Enstitüsü

Telefon : (+90) 212 285 97 18

E-posta: fbe@isikun.edu.tr