Formlar

Formlar

Işık Üniversitesi Tez veri Giriş Yayımlama İzin Formu

 

PHD-YL Tez Teslim Tutanağı

 

Lisansüstü Tez-Proje Danışmanı-Konusu Öneri-Değiştirme Formu

 

Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi Öneri Formu

 

Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı Formu

 

Yüksek Lisans Proje Sınav Jürisi Öneri Formu

 

Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Öneri Formu

 

Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanağı

 

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

 

Doktora Tez Önerisi Sınav Tutanağı

Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı

 

Doktora Tez Sınav Jürisi Önerisi Formu

Doktora Tez Sınavı Tutanağı

Kütüphane Tez İzin Formu

Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Formu

Yarıyıl İzin Dilekçesi

Derse Geç Kayıt Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Dersten Çekilme Formu

 

Proje Teslim Tutanağı

FBE İntihal Tutanağı

FBE Tez Danışman Görüşü Formu