Yönetmelikler

Yönetmelikler, Senato Esasları Ve Yönergeler

 

Yönetmelikler

Meslek Yüksek Okulları ve Açıköğretim Devamı Hakkında Yönetmelik Değişikliği

 

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğiİndir

 

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Yatay Geçiş

 

Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

Senato Esasları

MAZERET SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 

Dörtlü Sistem Notlarının Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesi

 

Işık Üniversitesi Yaz Öğretimi İlkeleri

 

Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. , 16. 25. ve 31. Maddelerine ve Diğer Hususlara İlişkin Senato Uygulama Esasları

 

Yatay geçiş, dikey geçiş, değişim programları ve diğer olası ders nakilleri durumlarında kullanılacak Not Dönüşüm Tablosu

 

Yönergeler

İzinli Ayrılma ve İlişik Kesme Yönergesi

 

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

 

Işık Üniversitesi Proje Yürütme Yönergesi

 

Staj Yönergesi

 

İngilizce Yabancı Dil Programı Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

 

Sınav Uygulama Yönergesi

 

Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi

 

Kurum İçi-Kurum Dışı-Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi

 

Yandal Programı (YAP) Yönergesi

 

Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans Burs Yönergesi

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi

 

Öğrenci Yurtları Yönergesi

 

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

 

Lisansüstü yabancı uyruklu öğrenci kabul ve kayıt yönergesi