Formlar

Formlar

PHD-YL Tez Teslim Tutanağı

Lisansüstü Tez-Proje Danışmanı-Konusu Öneri-Değiştirme Formu

Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı Formu

Yüksek Lisans Proje Sınav Jürisi Öneri Formu

Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Öneri Formu

Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanağı

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Doktora Tez Önerisi Sınav Tutanağı

Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı

Doktora Tez Sınav Jürisi Önerisi Formu

Doktora Tez Sınavı Tutanağı

Kütüphane Tez İzin Formu

Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Formu

Yarıyıl İzin Dilekçesi

Derse Geç Kayıt Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Dersten Çekilme Formu

Proje Teslim Tutanağı

FBE İntihal Tutanağı

FBE Tez Danışman Görüşü Formu