Yönetmelikler

Meslek Yüksek Okulları ve Açıköğretim Devamı Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğiİndir

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Yatay Geçiş

Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

MAZERET SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Dörtlü Sistem Notlarının Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesi

Işık Üniversitesi Yaz Öğretimi İlkeleri

Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. , 16. 25. ve 31. Maddelerine ve Diğer Hususlara İlişkin Senato Uygulama Esasları

Yatay geçiş, dikey geçiş, değişim programları ve diğer olası ders nakilleri durumlarında kullanılacak Not Dönüşüm Tablosu

İzinli Ayrılma ve İlişik Kesme Yönergesi

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

Işık Üniversitesi Proje Yürütme Yönergesi

Staj Yönergesi

İngilizce Yabancı Dil Programı Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

Sınav Uygulama Yönergesi

Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi

Kurum İçi-Kurum Dışı-Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi

Yandal Programı (YAP) Yönergesi

Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans Burs Yönergesi

Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi

Öğrenci Yurtları Yönergesi

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Lisansüstü yabancı uyruklu öğrenci kabul ve kayıt yönergesi