Programlar

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Tezli programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü CSE kodlu derslerden en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 6 kredisi ileri düzey CSE kodlu lisans derslerinden olabilir.

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 4 tanesi zorunlu ve 3 tanesi de seçmeli olmak üzere en az 21 kredilik 7 dersin, Seminerin (kredisiz) ve YL Tezinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir.

Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Tezli programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü EE kodlu derslerden en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 6 kredisi ileri düzey EE kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 9 kredi saatlik dersler, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir.

Endüstri Mühendisliği – Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Tezli programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü IE kodlu derslerden en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 6 kredisi ileri düzey IE kodlu lisans derslerinden olabilir.

Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir.

Finans Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler derslerini, aşağıda belirtilen derslerden isteğe bağlı olarak danışman desteği ile seçebilirler.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Tezli programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü ME kodlu derslerden en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 6 kredisi ileri düzey ME kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 9 kredi saatlik dersler, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir.

Matematik Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Tezli programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü MATH kodlu derslerden, 9 kredisi zorunlu derslerden (MATH511, MATH 521 ve MATH541) olmak üzere en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 3 kredisi ileri düzey MATH kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 9 kredi saatlik dersler, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir.

Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans programı “Tezli” ve “Tezsiz” programlar olarak yürütülecektir. Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için 3 zorunlu ve 4 seçmeli en az 7 ders (21 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve yüksek lisans tezi (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması; tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için 5 zorunlu ve 5 seçmeli en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve bitirme projesi (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir.

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi yüksek lisans ‘Tezsiz’ programı Türkiye’de ve tüm dünyada teknoloji ve inovasyon yönetimi alanına özel sektörde günden güne daha fazla hissedilen ihtiyaç, nitelikli insan kaynağı açığı ve bunun devamında gelen yoğun talep üzerine geliştirilen bu özgün ve çok disiplinli yüksek lisans programı, kariyerini “teknoloji yöneticisi”, “ürün geliştirme yöneticisi”, “inovasyon yöneticisi” gibi alanlarda sürdürmeyi amaçlayan profesyonelleri ve genç yönetici adaylarını biraraya getirmeyi hedeflemektedir.

İnşaat Mühendisliği yüksek lisans programı “Tezli” ve “Tezsiz” programlar olarak yürütülecektir. Tezli programdan mezun olabilmek için en az 7 ders (21 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve yüksek lisans tezinin (kredisiz); tezsiz programdan mezun olabilmek için ise en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler derslerini, aşağıda belirtilen derslerden isteğe bağlı olarak danışman desteği ile seçebilirler. Öğrenciler, toplam ders gereksiniminin en az %50’sini ISG kodlu derslerden, geriye kalan dersleri diğer programlardan danışman onayı ile seçebilirler.

DOKTORA PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı’nın isterleri resmi ders yükünü tamamlama, doktora yeterlik sınavını başarma, bir doktora tez önerisini savunma ve doktora tezini başarılı savunmadan oluşur. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına giren öğrenciler için resmi ders yükü 21 kredi saatlik ders, lisans derecesi ile doktora programına giren öğrenciler için ise 42 kredi saatlik ders gerektirir. Bütün doktora adayları en az 12 kredi saatlik ders yükünü bilgisayar mühendisliği lisansüstü dersleri ile tamamlamalıdır. Kalan ders yükü lisansüstü danışman onayı ile diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir.

Elektronik Mühendisliği Doktora Programı’nın isterleri resmi ders yükünü tamamlama, doktora yeterlik sınavını başarma, bir doktora tez önerisini savunma ve doktora tezini başarılı savunmadan oluşur. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına giren öğrenciler için resmi ders yükü 21 kredi saatlik ders, lisans derecesi ile doktora programına giren öğrenciler için ise 42 kredi saatlik ders gerektirir. Bütün doktora adayları en az 12 kredi saatlik ders yükünü elektronik mühendisliği lisansüstü dersleri ile tamamlamalıdır. Kalan ders yükü lisansüstü danışman onayı ile diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir.

Matematik Doktora Programı’nın isterleri resmi ders yükünü tamamlama, doktora yeterlik sınavını başarma, bir doktora tez önerisini savunma ve doktora tezini başarılı savunmadan oluşur. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına giren öğrenciler için resmi ders yükü 21 kredi saatlik ders, lisans derecesi ile doktora programına giren öğrenciler için ise 42 kredi saatlik ders gerektirir. Bütün doktora adayları en az 12 kredi saatlik ders yükünü matematik lisansüstü dersleri ile tamamlamalıdır. Kalan ders yükü lisansüstü danışman onayı ile diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir.