Siber Güvenlik (Tezli ve Tezsiz, Türkçe)

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz, Türkçe)

Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 4 tanesi zorunlu ve 3 tanesi de seçmeli olmak üzere en az 21 kredilik 7 dersin, Seminerin (kredisiz) ve YL Tezinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir.

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 4 zorunlu ve 6 seçmeli en az 10 dersin (30 kredi) ve bir yüksek lisans projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler derslerini, aşağıda belirtilen derslerden isteğe bağlı olarak danışman desteği ile seçebilirler.

Tezli Yüksek Lisans programdaki öğrenciler, müfredatlarında bulunan üç adet seçmeli derslerden  en çok ikisini  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan  diğer Yüksek Lisans programlarından danışman onayıyla seçebilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans  programdaki öğrenciler, müfredatlarında bulunan altı adet seçmeli derslerden  en çok üç tanesini  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan  diğer Yüksek Lisans programlarından danışman onayıyla seçebilirler.