Enformasyon Teknolojileri (Tezli ve Tezsiz)

Enformasyon Teknolojileri (Tezli ve Tezsiz)

Tezli Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler
 • 21 kredilik ders yükünü tamamlamak zorundadırlar.
 • 12 kredilik kısmı bölüm dersi (IT & MIS) olmalıdır.
 • 9 kredilik kısmı ise enstitü bünyesinde açılan bölüm içi bölüm dışı dersler arasından seçilebilir.
 • Bölüm derslerinin en fazla 6 kredilik kısmı ileri düzey bölüm lisans dersi olabilir.
 • Seminer dersinin alınması ve başarıyla tamamlanması zorunludur.
 • Tez çalışması tamamlanmalıdır.
 • Normal öğretim süresi 4 yarıyıldır.
Tezsiz Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler:
 • 30 kredilik ders yükünü tamamlamak zorundadırlar.
 • 15 kredilik kısmı bölüm dersi (IT & MIS) olmalıdır.
 • 15 kredilik kısmı ise enstitü bünyesinde açılan bölüm içi bölüm dışı dersler arasından seçilebilir.
 • Bölüm derslerinin en fazla 9 kredilik kısmı ileri düzey bölüm lisans dersi olabilir.
 • Proje çalışması tamamlanmalıdır.
 • Normal öğretim süresi 2 yarıyıldır.