Finans Mühendisliği (Tezsiz)

Finans Mühendisliği (Tezsiz)

Yüksek Lisans Programı

 

Finans Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir.

Öğrenciler derslerini, Ders Programı sayfasında belirtilen derslerden isteğe bağlı olarak danışman desteği ile seçebilirler.

Öğrenciler, toplam ders gereksiniminin en az %50’sini Finans Mühendisliği kodlu derslerden, geriye kalan dersleri diğer programlardan danışman desteği ile seçebilirler.