Fizik (Tezli ve Tezsiz)

Fizik (Tezli ve Tezsiz)

Yüksek Lisans Programı

 

Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki Fizik Yüksek Lisans programımız bulunmaktadır.Kontenjanlarımızın 10’u %100 burslu, 3’ü %75 burslu ve 2’si %50 bursludur.

Tezli Yüksek Lisans Programında öğrencilerimiz, minimum 21 kredilik ders ile kredisiz seminer dersini tamamlayarak ve yüksek lisans tezi hazırlayarak mezun olurlar.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında ise minimum 30 kredilik ders ile kredisiz seminer dersi tamamlanmalı ve yüksek lisans projesi hazırlanmalıdır.

Her iki programımızda, PHYS501, PHYS502, PHYS503 ve PHYS504 dersleri zorunlu derslerdir. Program dışında, Işık Üniversitesi’nde sunulan yüksek lisans dersleri kredili ders olarak danışmanların onayı ile alınabilir.