Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

E-posta: fbe@isikun.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk
FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı E-posta: fbe@isikun.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Betül Çelikkol Sertbaş
FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
E-posta: betul.celikkol@isikun.edu.tr
Öğr. Gör. Burak Tuna

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

E-posta: fbe@isikun.edu.tr

Öğr. Gör. Hakan Seyrekoğlu

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

E-posta: fbe@isikun.edu.tr

 

Öğr. Gör. Füsun Recal

 

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

E-posta: fbe@isikun.edu.tr

Öğr. Gör. Atilla Uçan

 

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

E-posta: fbe@isikun.edu.tr

Öğr. Gör. Fatih Güsün

 

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

E-posta: fbe@isikun.edu.tr

Öğr. Gör. Ümran Akman

 

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

E-posta: fbe@isikun.edu.tr

Öğr. Gör. Mert Uzun

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

E-posta: fbe@isikun.edu.tr
Öğr. Gör. Oben Eraslan

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

 

E-posta: fbe@isikun.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mahmut Yaman

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

 
Öğr. Gör. Dr. Murat Fırat

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Öğr. Gör. Yücel Karakuş

FBE/İş Sağlığı ve Güvenliği Programı