Duyurular & Önemli Tarihler[İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz, Türkçe)]

Duyurular ve Önemli Tarihler

ISG580. Dönem Projesi
Projenizi başarılı bir şekilde tamamlamanız için aşağıda belirtilen tarihlere dikkat etmenizi önemle rica ederiz.
  • Proje başlığının belirlenmesi ve içerik oluşturulması: 05 Ekim – 15 Ekim 2020
  • Danışman Hocanın 1. Onayına sunumu: 02 Kasım 2020
  • Danışman Hocanın 2. Onayına sunumu: 01 Aralık 2020
  • Projeye son halinin verilmesi ve intihal kontrolü: 01 Aralık- 15 Aralık 2020
  • Danışman öğretim elemanı imza onayı: 15 Aralık- 31 Aralık 2020
  • Enstitü Proje Format Kontrolü: 02 Ocak-18 Ocak 2021
  • Proje Teslim: 18 Ocak 2021- 02 Şubat 2021
Proje Yazım Klavuzu :   http://fbe.isikun.edu.tr/ogrenci-isleri/tez-proje/ Proje Teslim Tutanağı : http://fbe.isikun.edu.tr/ogrenci-isleri/formlar/ ISG 580 dönem projesi görevli öğretim elemanı danışmanlığı altında proje yazım kılavuzuna uygun hazırlanmalıdır. Başarılı bulunmuş projeler; proje teslim tutanağı ile birlikte 1 adet karton/beyaz cilt ve 1 adet CD olarak Fen Bilimleri Enstitüsüne (Maslak Kampüs) teslim edilmelidir. Tüm proje metni baştan sona kapaklar da dahil olmak üzere renkli ve tek yönlü basılmış (arkalı önlü değil) olmalıdır. Projeler 6500 kelimeden az olmamalıdır. İntihal oranı % 30 ‘u aşmamalıdır. Ayrıca tablo ve şekil boyutlandırmaları proje şablonuna uygun olmalıdır ve sayfa sınırları dışına çıkmamalıdır.
Proje teslimi onaylandıktan sonra derslerini başarılı bir şekilde bitirerek uygun not ortalamasına sahip öğrenciler için mezuniyet işlemleri başlatılacaktır.
 
Basılmış Proje Örneği : Projeniz, yan ve arka yüzler boş olacak şekilde karton/beyaz ciltli baskı olmalıdır. Projenizin basılı halinde kapaktan sonra imza sayfası gelmelidir. Aşağıda ilgili görseller, proje şablonu ve proje  teslim tutanağı paylaşılmıştır. Projenizle beraber proje teslim tutanağı imzalı olarak teslim edilmelidir.

            İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans                        Programı Proje Kılavuzu 

                     Proje Teslim Tutanağı