Matematik (Tezli)

Matematik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı

 

Sadece tezli seçeneği olan bu programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur.

Bu programda, öğrencilerin lisansüstü MATH kodlu derslerden, 9 kredisi zorunlu derslerden (MATH511, MATH 521 ve MATH541) olmak üzere en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 3 kredisi ileri düzey MATH kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 9 kredi saatlik dersler, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir. Ders seçimlerinde danışman onayı gereklidir.

Eğitim dili tüm dersler ve tez çalışmasında İngilizce’dir.