Siber Güvenlik Programının Ders Programları:

               Tablo 1- Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 500

Lisansüstü Seminer (Tezli Program için)

0

(0+1+0)

3

CYS 501

Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği

3

(3+0+0)

9

CYS 502

Bilgisayar Ağı Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

CYS 504

Sayısal Adli İşlemler ve Siber Saldırılara İlk Müdahale

3

(2+0+2)

9

CYS 505

Yazılımların Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

CYS 580

Proje (Tezsiz Program için)

0

(0+0+0)

22

CYS 590

Yüksek Lisans Tezi (Tezli Program için)

0

(0+0+0)

60

Tablo 2- Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 503

İleri Şifreleme Sistemleri ve Şifre Çözümleme

3

(2+0+2)

7

CYS 511

Bilgi Sistemi Risk Yönetimi

3

(3+0+0)

7

CYS 512

Telsiz ve Tasarsız Ağlarda Güvenlik

3

(3+0+0)

7

CYS 513

Internet ve Gezgin Ağlarda Kişisel Verilerin Korunması

3

(3+0+0)

7

CYS 514

Bulut Bilgi İşlemde Güvenlik

3

(3+0+0)

7

CYS 515

Veri Tabanları, Büyük Veri ve Sosyal Bilgi İşlem İçin Güvenlik

3

(3+0+0)

7

CYS 581-9

Özel Konular

3

(3+0+0)

7

 

İlgili diğer FBE Yüksek Lisans programları dersleri

3

(3+0+0)

7

    Tablo 3- Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı

1. YARIYIL

 

Kod

Ders Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 501

Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği

3

(3+0+0)

9

CYS 505

Yazılımların Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Toplam :

12

 

32

2. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 502

Bilgisayar Ağı Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

CYS 504

Sayısal Adli İşlemler ve Siber Saldırılara İlk Müdahale

3

(2+0+2)

9

CYS 500

Lisansüstü Seminer

0

(0+1+0)

3

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Toplam :

9

 

28

3. ve 4. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 590

Yüksek Lisans Tezi

0

(0+0+0)

60

 

Toplam :

0

 

60

Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 21 kredi/120 AKTS

*Öğrenciler danışmanın onayı ile diğer FBE Anabilim Dallarından en fazla 2 ders seçebilirler.

 Tablo 4- Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 501

Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği

3

(3+0+0)

9

CYS 505

Yazılımların Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Toplam : 

15

 

39

2. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 502

Bilgisayar Ağı Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

CYS 504

Sayısal Adli İşlemler ve Siber Saldırılara İlk Müdahale

3

(2+0+2)

9

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Toplam : 

15

 

39

3. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 580

Proje

0

(0+0+0)

22

 

Toplam : 

0

 

22

Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 30 kredi /100 AKTS

              * Öğrenciler danışmanın onayı ile diğer FBE Anabilim Dallarından en fazla 3 ders seçebilirler.